09-06-2019

Gæstehytten

Vores lille nye "medlem" af familien er så småt ved at være klar til at tage imod gæster. Vi afventer nye vinduer som er bestilt.
Her er plads til to, med udsigt over markerne. Med tiden vil vi installere udebruser og "udedas". Konceptet er primitiv overnatning, back to basics😊

Our little new "member" of the family is about to be ready to welcome guests. Here is room for two, overlooking the fields. Over time, we will install an outdoor shower and a compost toilet. The concept is primitive accommodation, back to basics😊