Lidt historie

 

Rundt om Trige

Trige er et ældgammelt beboelsessted. Trige Kirke er fra 1100-tallet, og der er registreret flere gravhøje i området, allerede i 1600-tallet er Trige beskrevet og i Trap Danmark fra 1879 står om Trige Sogn," at det i forening med annekset Ølsted er én kommune, og at sognet består af 769 indbyggere, 35 gårde, 71 huse med og 44 huse uden jord, samt 2 Weirmøller på Trige Mark, Østermølle og Vestermølle".

I næsten 100 år ændrede dette billede af Trige sig ikke ret meget, moderniseringen af hovedvejen Århus-Randers var den første spæde start på udviklingen. Skærvefabrikken, i dag NCC, er etableret i 1939, det var den første industrielle virksomhed i sognet. Den gav dog kun beskæftigelse til få lokale borgere, så det var stadig landbruget der var hovedbeskæftigelsen i Trige.

Ved Kommunesammenlægningen i 1970 blev Trige en del af Århus Kommune, og det satte for alvor gang i udviklingen, først med Ringgårdens etagebyggeri Trigeparken i 1970´erne og parcelhuskvartererne Holmkær og Bærmosehøjen i samme periode. Med Trigeparkens udbygning fik byen også vuggestue og fritidshjem, samt endnu en børnehave som supplement til den eksisterende i Trige Skoles gamle bygninger ved Pannerupvej.

I 1968 blev Bakkegårdsskolen indviet, den var nu fællesskole for Trige-Ølsted og Spørring.

I 1980 blev der anlagt nye boldbaner og Bakkegårdsskolen blev udbygget med en boldspilhal, der blev etableret junior-, ungdoms-, og seniorklub på Trige Søndergård, tiltag, som blev til glæde for alle Triges beboere.

November 1989 åbnes dørene i Lokalcenter Bjørnshøj, der er beskyttede boliger til 24 og med de tilhørende servicefunktioner kom der nye muligheder for den ældre del af befolkningen.

Siden 1936, har der været bibliotek i Trige. Det har haft til huse forskellige steder i området, men sidste skud på stammen er Kombibiblioteket, der er en udbygning af Bakkegårdssskolen.

Trige har også butikstorv, her er der Brugs med postkontor, kiosk, genbrugsbutik, grill- og pizzabar og Bodega. I midtbyen er også frisører og tandlæge.

Både mod øst og vest, er der rekreative områder i form af skove og åbne arealer.

 

Thomasminde

er en smuk mindre herregård som er det første man møder når man kører ind på Hæstvej.

Den blev dannet i 1838 ved sammenlægningen af to gårde (i alt 17 tønder hartkorn) af C.F. Olsen og O. Jansen. I 1856 blev Thomasminde købt af B. G. Koch, bankdirektør i Hjørring for 114.000 rigsdaler, som forøgede den til 48 tønder hartkorn og solgte den i 1876 for 460.000 kr. til landbrugskandidat Waldemar Pontoppidan, hvis søn overtog den i 1920. Jysk Landhypotekforening solgte den i 1930 til J.P. Rasmussen for 660.000 Kr. Pedersminde blev 1927-29 solgt for 150.000 kr. af A.S.J. Schous enke til W. Pontoppidan, som udstykkede den. I alt 266 hektar af Thomasminde blev i de år udstykket.

Hæst eller Herst er benævnelsen for en samling bebyggelser øst for Trige.

Indtil det 18. århundrede var der en landsby; men området blev opkøbt og indlemmet i herregården Thomasminde. Senere er det igen udstykket i ejendomme. Lokalt udtales Hæst med en lang vokal til forskel fra hest. Vejen mod øst fra Trige går igennem Hæst og hedder Herstvej; men omtales stadig ofte med Hæstvej.

I 2010 købte vi det lille husmandssted på Hæstvej fra 1928 som i den grad trængte til en kærlig hånd, men vi var enige om at det var her vi ville bo. Godt vi ikke vidste hvad vi gik ind til..for det blev en stor mundfuld! Heldigvis glemmer man hurtigt hvor stort et arbejde det har været når glæden over resultatet viser sig.